Wyniki ankiety – budowa centralnej ciepłej wody użytkowej

Członkowie Spółdzielni zamieszkali w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 42-52 nie wyrazili zgody na budowę instalacji.

Głosów za budową – 19,12%

Zgodnie z podjętą uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków 24/WZ/VI/2011 „przez większość mieszkańców rozumie się w niniejszej uchwale mieszkańców w danym budynku posiadających lokale mieszkalne o łącznej powierzchni powyżej 60% całkowitej powierzchni lokali mieszkalnych w budynku”.

BRAK WYMAGANEJ WIĘKSZOŚCI.

Wyniki ankiety zgodne są z procedurą przeprowadzania ankiet w zasobach ZSBM „PIAST”.
Głosy zbierane były do dnia 30 marca 2018 r.

 

  Czytaj dalej