Wzory dokumentów

 

Oświadczenie o rezygnacji z książeczki opłat
Odczyty wskazań wodomierzy zamontowanych w mieszkaniu
Oświadczenie o ilości zamieszkałych osób
Zgłoszenie zmiany adresu korespondencyjnego
Uwaga – zgłoszenie adresu do korespondencji drogą elektroniczną, może nastąpić tylko z adresu mailowego zarejestrowanego wcześniej w Spółdzielni.
Wniosek – rezygnacja wysyłania korespondencji przez Spóldzilnię
Wniosek o zwrot nadpłaty
Wniosek o rozłożenie zaległości na raty
Wniosek o wyodrębnienie lokalu wraz z wypisem z dowodu tożsamości
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Oświadczenie-zgoda na umieszczenie nazwiska (dla członków DKM-ów)
Wzór pełnomocnictwa na Walne Zgromadzenie 

 

 

Dodaj komentarz