Wzory dokumentów

Wniosek o rejestr danych Uwaga – oryginał , tylko do skrzynki lub drogą listowną , docelowo w biurze spółdzielni
Oświadczenie o rezygnacji z książeczki opłat
Odczyty wskazań wodomierzy zamontowanych w mieszkaniu
Oświadczenie o ilości osób (word)
Oświadczenie o ilości osób  (pdf)
Zgłoszenie zmiany adresu korespondencyjnego
Uwaga – zgłoszenie adresu do korespondencji drogą elektroniczną, może nastąpić tylko z adresu mailowego zarejestrowanego wcześniej w Spółdzielni.
Wniosek – rezygnacja wysyłania korespondencji przez Spółdzielnię
Wniosek o zwrot nadpłaty
Wniosek o rozłożenie zaległości na raty
Wniosek o wyodrębnienie lokalu wraz z wypisem z dowodu tożsamości
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Oświadczenie-zgoda na umieszczenie nazwiska (dla członków DKM-ów)
Wzór pełnomocnictwa na Walne Zgromadzenie 

 

 

Dodaj komentarz