Wzory dokumentów

 

Oświadczenie o rezygnacji z książeczki opłat
Odczyty wskazań wodomierzy zamontowanych w mieszkaniu
Oświadczenie o ilości zamieszkałych osób
Wniosek o rejestrację adresu e-mail i numeru telefonu w systemie Spółdzielni
Zgłoszenie zmiany adresu korespondencyjnego
Wniosek o zwrot nadpłaty
Wniosek o rozłożenie zaległości na raty
Wniosek o wyodrębnienie lokalu wraz z wypisem z dowodu tożsamości
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Oświadczenie-zgoda na umieszczenie nazwiska (dla członków DKM-ów)
Wzór pełnomocnictwa na Walne Zgromadzenie Uwaga – w celu usprawnienia rejestracji osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, prosimy o wcześniejsze rejestrowanie udzielonych pełnomocnictw w Sekcji ds. Członkowsko-Mieszkaniowych (pok13).

 

 

Dodaj komentarz