Przetarg na zieleń

Zjednoczona Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Piast”
Kazimierza Wielkiego 67
30-074 Kraków

o g ł a s z a

przetarg nieograniczony na wykonanie całorocznych zabiegów pielęgnacyjnych terenów zieleni, znajdujących się w zasobach ZSBM „Piast”
Materiały przetargowe (SIWZ) można pobrać w siedzibie Spółdzielni, w pokoju nr 6 lub otrzymać mailem, składając wniosek na adres mail: gruszczynska@piast.krakow.pl

Sposób składania ofert:

mailem na adres: milon@piast.krakow.pl lub
w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni, pokój nr 23

Termin składania ofert upływa w dniu: 30.03.2019 r. o godz. 14 Czytaj dalej

Realizacja uchwały nr 25/WZ/2018 z dnia 09 czerwca 2018 roku

Realizując postanowienia uchwały Walnego Zgromadzenia nr 25/WZ/2018 z dnia
9 czerwca 2018 roku, która zobowiązuje Zarząd Spółdzielni do wprowadzenia opłat
za wysyłanie pism, zawiadomień itp. dla osób które zgłosiły aby wszelką korespondencję wysyłać na adresy korespondencyjne, informujemy że od dnia
1 stycznia 2019 roku zostaje wprowadzona nowa pozycja do comiesięcznych naliczeń – opłata za korespondencję.
Wysokość ww. opłaty za wysyłanie wszelkiej korespondencji dla osób, które mają zgłoszony adres korespondencyjny, ustala się w wysokości równoważnej cenie wysłania listu nierejestrowanego (zwykłego) Czytaj dalej

Spotkania przedstawicieli Rady Nadzorczej z mieszkańcami

W ślad za Uchwałą Rady Nadzorczej nr 25/2018/II z dnia 24.10.2018 informujemy, że Rada Nadzorcza Spółdzielni Piast postanawia w każdą pierwszą środę miesiąca, w godzinach od 17:00 do 18:00, organizować dyżury członków Rady Nadzorczej, z przeznaczeniem na spotkania z członkami Spółdzielni.
1. Dyżury będą pełnione w siedzibie Spółdzielni, w pokoju nr 12.
2. Dyżury będą pełnione kolejno przez wszystkich członków Rady Nadzorczej wg ustalonego
harmonogramu.
Czytaj dalej

Działania informacyjne Rady Nadzorczej

Szanowni Państwo,
W celu zapewnienia właściwego przepływu informacji oraz komunikacji z Członkami Spółdzielni, Rada Nadzorcza postanowiła zainicjować i wdrożyć następujące działania informacyjno- konsultacyjne:

1. Zamieszczanie na stronie internetowej bieżących informacji na temat działań podejmowanych przez Radę – w tym celu została utworzona na stronie www Spółdzielni osobna zakładka „Rada Nadzorcza”, gdzie oprócz protokołów z posiedzeń RN i posiedzeń Komisji zamieszczane są uchwały Rady i inne istotne dla członków Spółdzielni informacje. Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do poinformowania wszystkich członków Spółdzielni o Czytaj dalej

Zmiany zasad udzielania informacji przez ZSBM “Piast”

Szanowni Państwo
Zjednoczona Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Piast” w Krakowie uprzejmie informuje, że w celu dostosowania Spółdzielni do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dniem 25.05.2018 r. z bazy danych Spółdzielni (baza członkowska, MOL, strona internetowa) usunięte zostaną wszystkie adresy elektroniczne (e-mail).

Zmianie ulegną również zasady telefonicznej obsługi mieszkańców. Uzyskanie wszelkich Czytaj dalej

Ważne informacje

Niektóre informacje opublikowane na tej witrynie są dostępne jedynie dla zalogowanych członków Spółdzielni. Przykro nam, ale obecnie nie posiadasz wystarczających uprawnień, aby je przeglądać. Jeżeli jesteś zarejestrowanym członkiem spółdzielni i posiadasz konto

Zaloguj się.

Czytaj dalej