Konkurs na stanowiska Prezesa i V-ce Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza Zjednoczonej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „PIAST” w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko: Prezesa Zarządu  i  V-ce Prezesa

 

KWALIFIKACJE NA STANOWISKO PREZESA i V-CE PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI:  

  1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne, techniczne , prawnicze .
  2. Co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym i doświadczenie w zarządzaniu większymi zespołami osób.
  3. Znajomość zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej.
  4. Posiadanie uprawnień budowlanych będzie dodatkowym atutem.
  5. Preferowany wiek do 55 lat.

Oferty winny zawierać:

  1. Curriculum vitae.
  2. Kserokopie dokumentów stwierdzających spełnienie wymagań kwalifikacyjnych.
  3. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak
Czytaj dalej

Działania informacyjne Rady Nadzorczej

Szanowni Państwo,
W celu zapewnienia właściwego przepływu informacji oraz komunikacji z Członkami Spółdzielni, Rada Nadzorcza postanowiła zainicjować i wdrożyć następujące działania informacyjno- konsultacyjne:

1. Zamieszczanie na stronie internetowej bieżących informacji na temat działań podejmowanych przez Radę – w tym celu została utworzona na stronie www Spółdzielni osobna zakładka „Rada Nadzorcza”, gdzie oprócz protokołów z posiedzeń RN i posiedzeń Komisji zamieszczane są uchwały Rady i inne istotne dla członków Spółdzielni informacje. Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do poinformowania wszystkich członków Spółdzielni o Czytaj dalej

Zmiany zasad udzielania informacji przez ZSBM “Piast”

Szanowni Państwo
Zjednoczona Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Piast” w Krakowie uprzejmie informuje, że w celu dostosowania Spółdzielni do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dniem 25.05.2018 r. z bazy danych Spółdzielni (baza członkowska, MOL, strona internetowa) usunięte zostaną wszystkie adresy elektroniczne (e-mail).

Zmianie ulegną również zasady telefonicznej obsługi mieszkańców. Uzyskanie wszelkich Czytaj dalej

Ważne informacje

Niektóre informacje opublikowane na tej witrynie są dostępne jedynie dla zalogowanych członków Spółdzielni. Przykro nam, ale obecnie nie posiadasz wystarczających uprawnień, aby je przeglądać. Jeżeli jesteś zarejestrowanym członkiem spółdzielni i posiadasz konto

Zaloguj się.

Czytaj dalej