Informacja

INFORMACJA

Szanowni Państwo, ZSBM „Piast” uprzejmie informuje, że mamy pierwszy potwierdzony przypadek zachorowania na COVID- 19 wśród pracowników. W związku z powyższym Zarząd ZSBM „Piast” wprowadza z dniem 30.10.2020r. zakaz obsługi interesantów w siedzibie Spółdzielni.

Prosimy o załatwianie wszelkich spraw wyłącznie drogą elektroniczną, telefonicznie, lub pocztą tradycyjną. Czytaj dalej

Wniosek o rejestrację danych

Szanowni Państwo

Celem umożliwienia pełnego dostępu do strony internetowej oraz systemu  mol (rozrachunki) udostępniamy wniosek o rejestr danych.  Celem rejestracji Państwa danych konieczny jest oryginał dlatego też wniosek można przesłać pocztą lub wrzucić do skrzynki umieszczonej przy wejściu do biura spółdzielni, w przyszłości będzie można składać wnioski w sekretariacie spółdzielni. Czytaj dalej

Plan zagospodarowania “LEA” – dotyczy ulic Warmijska, Obopólna, Szlachtowskiego, Altanowa, Chmiela

Do 30 października można składać wnioski do MPZP (Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)  “LEA”, z procedurą polecamy zapoznać się: na stronie 👉 https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=131397 MPZP to najważniejszy dokument planistyczny na podstawie, którego Wydział Architektury UMK wydaje Pozwolenia na Budowę

➡️ Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny

➡️ Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2020 r.

– własnoręcznie podpisane, z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której Czytaj dalej