MPO – nieterminowy odbiór odpadów komunalnych

W związku z licznymi sygnałami o trudnościach z odbiorem odpadów przez MPO informujemy, że podjęliśmy wszelkie możliwe kroki mające na celu zdyscyplinowanie odbiorcy. Ponieważ efekty nie są zadowalające zwracamy się do Państwa z prośbą o powiadamianie także MPO o wszystkich występujących nieprawidłowościach: mpo@mpo.krakow.pl lub telefonicznie 12 64 62 319, 12 64 62 326 .

 Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych dostępny jest na stronie http://www.mpo.krakow.pl/nowe-zasady/harmonogramy

  Czytaj dalej

Rynek Krowoderski – ODMOWA GMINY

Zarząd ZSBM Piast informuje, że Gmina Kraków negatywnie odpowiedziała na wniosek Zarządu dotyczący uregulowania statusu  nieruchomości parkingowej przy ul. Królewskiej tzw. parking przed Pewexem. Zarząd przypomina, że od roku 2012 czynił starania mające na celu uchronienie mienia Spółdzielni o wartości powyżej 10 000 000 złotych. W tym celu uzyskał Warunki Zabudowy. Gmina Kraków wystąpiła do Sądu z wnioskiem o wygaszenie prawa wieczystego użytkowania w celu przejęcia nieruchomości. Decyzją Sądów:

  • 8 września 2016 – Sąd Okręgowy oddala powództwo
  • 18 maja 2017
Czytaj dalej

UWAGA – Zmiana Statutu ZSBM “Piast”

W związku z pismem  KRS kwestionującym zapisy statutowe Zarząd podjął następujące działania:

  • pozyskał opinię prawną mecenasa Marcina Rogozińskiego w tej sprawie,
  • powiadomił członków Rady Nadzorczej – którzy nie maja wymaganej prawem 3-letniej przerwy między kadencjami – o piśmie KRS i wynikającym z niego braku możliwości kandydowania do Rady Nadzorczej,
  • w przypadku jednego z członków RN, który aktualnie zasiada w RN bez wymaganej przerwy miedzy kadencjami Zarząd wystąpił do odpowiednich organów prawnych o stwierdzenie nieważności uchwały,
  • przygotował projekt statutu ZSBM Piast,
Czytaj dalej