Oferta pracy na stanowisko Księgowa/y

Zarząd Zjednoczonej Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „PIAST”
w Krakowie, ul. Kazimierza Wielkiego 67
ogłasza rekrutację na stanowisko: Księgowa/-y
Miejsce pracy: Kraków

Do obowiązków księgowej/-go będzie między innymi należeć:

 • dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych
 • bieżące prowadzenie i analiza kont księgowych
 • prowadzenie ewidencji i analiza kont funduszy spółdzielni
 • miesięczne naliczenia w koszty odpisów na ZFŚS, fundusz remontowy, itp.
 • prowadzenie analityki i ewidencji środków trwałych
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych VAT i rozliczanie podatków
 • sporządzanie sprawozdań GUS
 • analiza sald lokali mieszkalnych i użytkowych i nadzór nad windykacją
Czytaj dalej

Realizacja uchwały nr 25/WZ/2018 z dnia 09 czerwca 2018 roku

Realizując postanowienia uchwały Walnego Zgromadzenia nr 25/WZ/2018 z dnia
9 czerwca 2018 roku, która zobowiązuje Zarząd Spółdzielni do wprowadzenia opłat
za wysyłanie pism, zawiadomień itp. dla osób które zgłosiły aby wszelką korespondencję wysyłać na adresy korespondencyjne, informujemy że od dnia
1 stycznia 2019 roku zostaje wprowadzona nowa pozycja do comiesięcznych naliczeń – opłata za korespondencję.
Wysokość ww. opłaty za wysyłanie wszelkiej korespondencji dla osób, które mają zgłoszony adres korespondencyjny, ustala się w wysokości równoważnej cenie wysłania listu nierejestrowanego (zwykłego) Czytaj dalej

Warunki konkursu na stanowisko Głównego Księgowego ZSBM “Piast”

Zarząd Zjednoczonej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „PIAST”
w Krakowie, ul. Kazimierza Wielkiego 67
ogłasza konkurs na stanowisko:
Główny Księgowy Spółdzielni
Miejsce pracy: Kraków

Do obowiązków głównego księgowego będzie między innymi należeć:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości i przepisami prawa podatkowego
 • ustalanie wysokości opłat za wieczyste użytkowanie
 • zamknięcie roku księgowego i przygotowanie pełnego sprawozdania finansowego
 • sporządzanie finansowego planu gospodarczego i remontowego spółdzielni oraz sporządzanie okresowych analiz ich wykonania
 • kalkulacja stawek opłat Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
 • analiza sald lokali mieszkalnych i
Czytaj dalej

Spotkania przedstawicieli Rady Nadzorczej z mieszkańcami

W ślad za Uchwałą Rady Nadzorczej nr 25/2018/II z dnia 24.10.2018 informujemy, że Rada Nadzorcza Spółdzielni Piast postanawia w każdą pierwszą środę miesiąca, w godzinach od 17:00 do 18:00, organizować dyżury członków Rady Nadzorczej, z przeznaczeniem na spotkania z członkami Spółdzielni.
1. Dyżury będą pełnione w siedzibie Spółdzielni, w pokoju nr 12.
2. Dyżury będą pełnione kolejno przez wszystkich członków Rady Nadzorczej wg ustalonego
harmonogramu.
Czytaj dalej

Spotkania w sprawie planu remontów na 2019 r.

Zarząd ZSBM “Piast”  serdecznie zaprasza członków DKM i mieszkańców na spotkanie w sprawie uzgadniania planu remontów na 2019 r.Spotkania odbywają się zgodnie z załączonym harmonogramem, w siedzibie Spółdzielni na sali konferencyjnej. W przypadku chęci zmiany terminu, prosimy o kontakt z Wiceprezesem Zarządu Przemysławem Miłoniem – milon@piast.krakow.pl lub Kierownikiem Działu Technicznego Aleksandrem Węglem – wegiel@piast.krakow.pl

  Czytaj dalej

Działania informacyjne Rady Nadzorczej

Szanowni Państwo,
W celu zapewnienia właściwego przepływu informacji oraz komunikacji z Członkami Spółdzielni, Rada Nadzorcza postanowiła zainicjować i wdrożyć następujące działania informacyjno- konsultacyjne:

1. Zamieszczanie na stronie internetowej bieżących informacji na temat działań podejmowanych przez Radę – w tym celu została utworzona na stronie www Spółdzielni osobna zakładka „Rada Nadzorcza”, gdzie oprócz protokołów z posiedzeń RN i posiedzeń Komisji zamieszczane są uchwały Rady i inne istotne dla członków Spółdzielni informacje. Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do poinformowania wszystkich członków Spółdzielni o Czytaj dalej