Walne Zgromadzenie 08.06.2019

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu 08.06.2019
Zarząd ZSBM “Piast” informuje, że w dniu  8 czerwca 2019 r. odbyło się Walne Zgromadzenie, które podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr   1 – 72,55 % tj. 185 osób głosowało na TAK
Uchwała nr   2 – 78,63 % tj. 206 osób głosowało na TAK
Uchwała nr   3 – 59,21 % tj. 151 osób głosowało na TAK
Uchwała nr   4 – 66,02 % tj. 171 osób głosowało na TAK
Uchwała nr   5 – 68,54 % tj. 183 Czytaj dalej

MPO – nieterminowy odbiór odpadów komunalnych

W związku z licznymi sygnałami o trudnościach z odbiorem odpadów przez MPO informujemy, że podjęliśmy wszelkie możliwe kroki mające na celu zdyscyplinowanie odbiorcy. Ponieważ efekty nie są zadowalające zwracamy się do Państwa z prośbą o powiadamianie także MPO o wszystkich występujących nieprawidłowościach: mpo@mpo.krakow.pl lub telefonicznie 12 64 62 319, 12 64 62 326 .

 Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych dostępny jest na stronie http://www.mpo.krakow.pl/nowe-zasady/harmonogramy

  Czytaj dalej

Dodatkowe odczyty wody – zmiana cen wody od. 24.05.2019

ZSBM „Piast” w Krakowie zawiadamia, że w związku ze zmianą ceny wody wprowadzoną przez MPWiK w Krakowie, w dniach od 24 do 28 maja będą dokonywane odczyty stanów wodomierzy bez modułu radiowego przez Gospodarcza budynku.
Szczegółowe informacje wraz z określonym terminem, będą wywieszone na klatkach schodowych.
W przypadku braku odczytu na wskazany w ogłoszeniu dzień, Spółdzielnia po otrzymaniu wskazań licznika/ów na koniec roku, wyliczy proporcjonalnie zużycia za ten okres.
Uwaga: na dzień zmiany ceny wody (tj. 24.05.2019r.) nie będą dokonywane
Czytaj dalej