Przetarg na zieleń

Zjednoczona Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Piast”
Kazimierza Wielkiego 67
30-074 Kraków

o g ł a s z a

przetarg nieograniczony na wykonanie całorocznych zabiegów pielęgnacyjnych terenów zieleni, znajdujących się w zasobach ZSBM „Piast”
Materiały przetargowe (SIWZ) można pobrać w siedzibie Spółdzielni, w pokoju nr 6 lub otrzymać mailem, składając wniosek na adres mail: gruszczynska@piast.krakow.pl

Sposób składania ofert:

mailem na adres: milon@piast.krakow.pl lub
w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni, pokój nr 23

Termin składania ofert upływa w dniu: 12.03.2019 r. o godz. 14 Czytaj dalej