Akty prawne i regulaminy

AKTY PRAWNE: 
Statut Zjednoczonej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Piast”

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
Ustawa o własności lokali
Ustawa prawo spółdzielcze

Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego

REGULAMINY:
Regulamin Domowego Komitetu Mieszkańców – tekst jednolity + oświadczenie – zgoda na umieszczenie nazwiska
Regulamin Walnego Zgromadzenia
Regulamin Rady Nadzorczej + Aneks nr 1
Regulamin Zarządu + Aneks nr 1
Regulamin praw i obowiązków Członków Spółdzielni
Regulamin  Przeciwdziałania  Mobbingowi
Regulamin rozliczania kosztów zimnej wody i odprowadzania ścieków w zasobach ZSBM „Piast” – tekst jednolity
Regulamin Porządku Domowego
Regulamin określający zasady rozliczania kosztów podgrzania ciepłej wody użytkowej energią cieplną dostarczaną przez MPEC S.A. w Krakowie oraz zasady montażu i legalizacji indywidualnych wodomierzy c.w.u. w lokalach – tekst jednolity
Regulamin określający zasady rozliczania
indywidualnych kosztów centralnego ogrzewania – tekst jednolity
Regulamin Funduszu Remontowego –
tekst jednolity

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz