Informacje bieżące

1. Informacja o przebiegu prac związanych z wdrożeniem przepisów wynikających z art. 3.1 ustawy z dnia 20.08.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1442, 1596).

Zakończone zostały prace polegające na wyłonieniu osób uprawnionych do uzyskania członkostwa z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
W przypadku posiadania przez Spółdzielnię aktualnych danych osobowych, współmałżonkowie Członków Spółdzielni, posiadający spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w liczbie 334 zostali wpisani do Rejestru Członków. Nowych Członków powiadomiono o uzyskaniu członkostwa.
Do pozostałych współmałżonków wysłano pisma z informacją o możliwości uzyskania członkostwa pod warunkiem uaktualnienia danych osobowych.
Obecnie trwają prace polegające na powiadamianiu współmałżonków właścicieli lokali o możliwości uzyskania członkostwa.

2. W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 roku ww. ustawy, która wyłącza dotychczas obowiązujące przepisy w zakresie udziałów i wpisowego, w oparciu o opinię Radcy Prawnego, Zarząd podjął uchwałę, w której postanowił nie dokonywać zwrotu udziałów członkom Spółdzielni, którzy złożyli rezygnację z członkostwa po dniu wejścia w życie w/w ustawy.

Dodaj komentarz