Odczyty wskazań wodomierzy

Przypominamy o konieczności przekazania odczytów wodomierzy niewyposażonych w nakładki radiowe do zdalnego przekazywania odczytów najpóźniej do 7-go stycznia 2021roku:

  • przez gospodarza budynku,
  • mailowo na adres: nowicka@piast.krakow.pl
  • listownie
  • do skrzynki na listy znajdującej się przy wejściu do Spółdzielni.

Przy podawaniu odczytów prosimy o korzystanie z druku: karta odczytu wodomierzy Czytaj dalej