Skład Rady Nadzorczej

AKTUALNY SKŁAD RADY NADZORCZEJ:

Imię i Nazwisko Funkcja Kadencja Adres e-mail
PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ
Renata Muszyńska Przewodnicząca Rady Nadzorczej 2017-2020 rn.muszynska@piast.krakow.pl
Leonard Wąsowski Zastępca Przewodniczącej 2016-2019 rn.wasowski@piast.krakow.pl
Witold Nawrot Zastępca Przewodniczącej 2016-2019 rn.nawrot@piast.krakow.pl
Tomasz Friediger Sekretarz 2017-2020 rn.friediger@piast.krakow.pl
Komisja Ekonomiczno-Finansowa
Witold Nawrot Przewodniczący 2016-2019 rn.nawrot@piast.krakow.pl
Andrzej Okręglicki Z-ca Przewodniczącego 2018-2021 rn.okreglicki@piast.krakow.pl
Maria Miśtal Członek Komisji 2017-2020 rn.mistal@piast.krakow.pl
Komisja Gospodarki Zasobami i ds. Inwestycji
Leonard Wąsowski Przewodniczący 2016-2019 rn.wasowski@piast.krakow.pl
Piotr Bień Z-ca Przewodniczącego 2016-2019 rn.bien@piast.krakow.pl
Kazimierz Sułkowski Członek Komisji 2016-2019 rn.sulkowski@piast.krakow.pl
Komisja Samorządowa Organizacyjna i ds. DKM
Tomasz Friediger Przewodniczący 2017-2020 rn.friediger@piast.krakow.pl
Anna Górnikowska Z-ca Przewodniczącego 2018-2021 rn.gornikowska@piast.krakow.pl

 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przyjmuje w każą przedostatnią środę miesiąca w godzinach od 17 do 18.

W październiku 2018
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
wyjątkowo
przyjmie strony w środę, 17 października, w godzinach 1700 – 1800
w pokoju 12. Z powodu zbliżającego się Dnia Wszystkich Świętych,

na przedostatnią środę miesiąca zostało zaplanowane posiedzenie Rady Nadzorczej.

 


Szanowni Państwo,
W celu zapewnienia właściwego przepływu informacji oraz komunikacji z Członkami Spółdzielni, Rada Nadzorcza postanowiła zainicjować i wdrożyć następujące działania informacyjno- konsultacyjne:

1. Zamieszczanie na stronie internetowej bieżących informacji na temat działań podejmowanych przez Radę – w tym celu została utworzona na stronie www Spółdzielni osobna zakładka „Rada Nadzorcza”, gdzie oprócz protokołów z posiedzeń RN i posiedzeń Komisji zamieszczane są uchwały Rady i inne istotne dla członków Spółdzielni informacje. Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do poinformowania wszystkich członków Spółdzielni o możliwości uzyskania powyższych informacji po zalogowaniu się na stronie www Spółdzielni wraz z dokładną instrukcją na temat sposobu logowania.

2. Oprócz comiesięcznych spotkań Przewodniczącej Rady Nadzorczej z Członkami Spółdzielni w przedostatnią środę miesiąca od godziny 17:00, organizowanie przez Komisję Samorządowo – Organizacyjną i ds. DKM spotkań z przewodniczącymi DKM lub z przedstawicielami budynków, w których nie działa DKM w celu omówienia bieżących spraw wynikających z ich działalności. Do 8 sierpnia 2018 r. zostaną dostarczone zawiadomienia do skrzynek pocztowych i na e-mail’e (jeżeli Spółdzielnia dysponuje adresem e-mail) Przewodniczącym i Członkom DKM oraz zostaną wywieszone na tablicach ogłoszeń we wszystkich budynkach ZSBM “Piast” (nawet jeżeli w budynku nie ma powołanego DKM). Spotkania z przedstawicielami DKM-ów lub przedstawicielami budynków będą miały charakter indywidualny. O terminie pierwszych spotkań powiadomimy po otrzymaniu i potwierdzeniu zgłoszenia lub zgłoszeń z DKM-ów. Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd Spółdzielni do zapewnienia obsługi technicznej w/w spotkań.

3. Zamieszczanie informacji na temat bieżących działań Rady Nadzorczej w wydawnictwie „PIAŚCIK”.

Zachęcamy Państwa do korzystania z w/w możliwości pozyskiwania informacji o działalności Rady, oraz do bezpośredniego kontaktu.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
mgr Renata Muszyńska