Skład Rady Nadzorczej

AKTUALNY SKŁAD RADY NADZORCZEJ:

Imię i Nazwisko Funkcja Kadencja Adres e-mail
PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ
Marta Wodyńska Przewodnicząca Rady Nadzorczej 2019-2022 rn.wodynska@piast.krakow.pl
Tomasz Friediger Zastępca Przewodniczącej 2017-2020 rn.friediger@piast.krakow.pl
Robert Salisz Zastępca Przewodniczącej 2019-2022 rn.salisz@piast.krakow.pl
Katarzyna Załęska Flaszman Sekretarz 2019-2022 rn.flaszman@piast.krakow.pl
Komisja Ekonomiczno-Finansowa
Katarzyna Załęska Flaszman Przewodniczący 2019-2022 rn.flaszman@piast.krakow.pl
Maria Miśtal Z-ca Przewodniczącej 2017-2020 rn.mistal@piast.krakow.pl
Renata Muszyńska Członek Komisji 2017-2020 rn.muszyńska@piast.krakow.pl
Komisja Gospodarki Zasobami i ds. Inwestycji
Robert Salisz Przewodniczący 2019-2022 rn.salisz@piast.krakow.pl
Andrzej Prochownik Z-ca Przewodniczącego 2019-2022 rn.prochownik@piast.krakow.pl
Tomasz Friediger Członek Komisji 2017-2020 rn.friediger@piast.krakow.pl
Komisja Samorządowa Organizacyjna i ds. DKM
Tomasz Friediger Przewodniczący 2017-2020 rn.friediger@piast.krakow.pl
Anna Górnikowska Z-ca Przewodniczącego 2018-2021 rn.gornikowska@piast.krakow.pl
       

 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przyjmuje w każdą
                                                                                     pierwszą środę miesiąca w godzinach         od 16 do 18.
                                                                                     przedostatnią środę miesiąca w godzinach od 17 do 18.