Sprawy członkowsko-mieszkaniowe

Zakres Kompetencji:

  • Prowadzenie ewidencji członków Spółdzielni.
  • Wydawanie zaświadczeń dla kancelarii notarialnych, sądów, urzędów, banków i innych instytucji.
  • Dokonywanie zmian w opłatach za korzystanie z lokali przez osoby niebędące członkami Spółdzielni.
  • Przygotowanie i uczestniczenie w umowach przeniesienia własności lokalu na rzecz Spółdzielni i osób uprawnionych.
  • Prowadzenie ewidencji lokali wyodrębnionych.
  • Prowadzenie ewidencji ksiąg wieczystych.
  • Organizowanie przetargów na lokale mieszkalne.
  • Współpraca z Gminą Miasta Kraków w sprawie lokali socjalnych dla osób objętych nakazem eksmisji.

 

 

Dodaj komentarz