Rada Nadzorcza

AKTUALNY SKŁAD RADY NADZORCZEJ:

Imię i Nazwisko Funkcja Kadencja Adres e-mail

PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ

Renata Muszyńska Przewodnicząca Rady Nadzorczej 2017-2020 rn.muszynska@piast.krakow.pl
Leonard Wąsowski Zastępca Przewodniczącej 2016-2019 rn.wasowski@piast.krakow.pl
Witold Nawrot Zastępca Przewodniczącej 2016-2019 rn.nawrot@piast.krakow.pl
Tomasz Friediger Sekretarz 2017-2020 rn.friediger@piast.krakow.pl

Komisja Ekonomiczno-Finansowa

Witold Nawrot Przewodniczący 2016-2019 rn.nawrot@piast.krakow.pl
Andrzej Okręglicki Z-ca Przewodniczącego 2018-2021 rn.okreglicki@piast.krakow.pl
Maria Miśtal Członek Komisji 2017-2020 rn.mistal@piast.krakow.pl

Komisja Gospodarki Zasobami i ds. Inwestycji

Leonard Wąsowski Przewodniczący 2016-2019 rn.wasowski@piast.krakow.pl
Piotr Bień Z-ca Przewodniczącego 2016-2019 rn.bien@piast.krakow.pl
Kazimierz Sułkowski Członek Komisji 2016-2019 rn.sulkowski@piast.krakow.pl

Komisja Samorządowa Organizacyjna i ds. DKM

Tomasz Friediger Przewodniczący 2017-2020 rn.friediger@piast.krakow.pl
Anna Górnikowska Z-ca Przewodniczącego 2018-2021 rn.gornikowska@piast.krakow.pl

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przyjmuje w każą przedostatnią środę miesiąca w godzinach od 17 do 18.

 

Dodaj komentarz