Rada Nadzorcza

AKTUALNY SKŁAD RADY NADZORCZEJ:

Imię i Nazwisko Funkcja Kadencja Adres e-mail

PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ

Marzena Kopeć Przewodnicząca Rady Nadzorczej 2015-2018 rn.kopec@piast.krakow.pl
Renata Muszyńska Zastępca Przewodniczącej 2017-2020 rn.muszynska@piast.krakow.pl
Leonard Wąsowski Zastępca Przewodniczącej 2016-2019 rn.wasowski@piast.krakow.pl
Tomasz Friediger  Sekretarz 2017-2020 rn.friediger@piast.krakow.pl

Komisja Ekonomiczno-Finansowa

Renata Muszyńska Przewodnicząca 2017-2020 rn.muszynska@piast.krakow.pl
Witold Nawrot Zastępca Przewodniczącej 2016-2019 rn.nawrot@piast.krakow.pl
Maria Miśtal Członek Komisji 2017-2020 rn.mistal@piast.krakow.pl

Komisja Gospodarki Zasobami i ds. Inwestycji

Leonard Wąsowski Przewodniczący 2016-2019 rn.wasowski@piast.krakow.pl
Piotr Bień Zastępca Przewodniczącego 2016-2019 rn.bien@piast.krakow.pl
Kazimierz Sułkowski Członek Komisji 2016-2019 rn.sulkowski@piast.krakow.pl
Wojciech Trzciński Członek Komisji 2015-2018 rn.trzcinski@piast.krakow.pl

Komisja Samorządowa Organizacyjna i ds. DKM

Tomasz Friediger Przewodniczący 2017-2020 rn.friediger@piast.krakow.pl
Jerzy Szklarski Zastępca Przewodniczącego 2015-2018 rn.szklarski@piast.krakow.pl

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przyjmuje w każą przedostatnią środę miesiąca w godzinach od 17 do 18.

 

Protokoły z zebrań Rady Nadzorczej:

Protokół z zebrania Rady Nadzorczej nr 1/2017/II z 07.06.2017 r.
Protokół z zebrania Rady Nadzorczej nr 2/2017/II z 28.06.2017 r.
Protokół z zebrania Rady Nadzorczej nr 3/2017/II z 26.07.2017 r.
Wyjaśnienia Zarządu do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej nr 3/2017/II z 26.07.2017 r.
Protokół z zebrania Rady Nadzorczej nr 4/2017/II z 30.08.2017 r.
Protokół z zebrania Rady Nadzorczej nr 5/2017/II z 27.09.2017 r.
Protokół z zebrania Rady Nadzorczej nr 6/2017/II z 25.10.2017 r.
Protokół z zebrania Rady Nadzorczej nr 7/2017/II z 29.11.2017 r.
Protokół z zebrania Rady Nadzorczej nr 8/2017/II z 20.12.2017 r.
Protokół z zebrania Rady Nadzorczej nr 9/2018/I z 31.01.2018 r.
Sprostowanie do protokołu z zebrania Rady Nadzorczej z 31.01.2018 r.
Załącznik do protokołu Rady Nadzorczej z dnia 31.01.2018 r. – wykaz uchwał
Protokół z zebrania Rady Nadzorczej nr 10/2018/I z 21.02.2018 r.
Notatka do protokołu Rady Nadzorczej z 21.02.2018 r. – sprostowanie
Uchwały Rady Nadzorczej z 21.02.2018 roku
Protokół z zebrania Rady Nadzorczej nr 11/2018/I z 26.02.2018 r.
Uchwały Rady Nadzorczej z 26.02.2018 roku
Protokół z zebrania Rady Nadzorczej nr 12/2018/I z 28.03.2018 r.

Dodaj komentarz