Zjednoczona Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Piast” Kazimierza Wielkiego 67 w Krakowie ogłasza

Przetarg nieograniczony
na prowadzenie konserwacji 41 dźwigów osobowych (wind) w budynkach pozostających w zasobach Sp-ni na terenie Krakowa.                                        

Materiały przetargowe będą do odbioru w dniach 27.10-26.11.2020r. w siedzibie Spółdzielni, pok.26, lub na stronie internetowej ZSBM „Piast”.

Termin składania ofert do godz. 1400 w dniu 30.11.2020 roku, na dziennik podawczy w sekretariacie Spółdzielni poprzez wrzucenie do skrzynki pocztowej umieszczonej przy drzwiach wejściowych Sp-ni, lub listownie na adres: ZSBM „PIAST”, 30-074 Czytaj dalej