Kontakt

Zjednoczona Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa „Piast”

ul. Kazimierza Wielkiego 67

30-074 Kraków

 

Możesz się z nami skontaktować bezpośrednio, przechodząc do formularza online.

Telefony i adresy pracowników spółdzielni:

Pokój

Numer telefonu

Adres email

1 Stanowisko ds. naliczania opłat i ewidencji mieszkańców 12 623 35 51 jcerazy@piast.krakow.pl
2 Radca prawny 12 623 35 52
4 Stanowisko ds. lokali użytkowych 12 623 35 54 664 456 967 jelen@piast.krakow.pl
5 Dział Obsługi Mieszkańców –

Z-ca Kierownika dz.Obsługi Mieszkańców

Administratorzy

12 623 35 57
 664 410 590 mnich@piast.krakow.pl
 664 410 574
664 410 575
siegienski@piast.krakow.pl
ogrodniczak@piast.krakow.pl
    12 623 35 80
664 410 573
cieszynska@piast.krakow.pl
6   12 623 35 56
Kierownik 664 410 571 gruszczynska@piast.krakow.pl
Administrator 664 410 572 zapala@piast.krakow.pl
7 Sekcja ds. rozliczeń 12 623 35 65
Kierownik sekcji ds. rozliczeń
Specjalista ds. rozliczeń zużycia kosztów c.o. i wody
mucha@piast.krakow.pl

drabek@piast.krakow.pl

8 Stanowisko ds. pracowniczych i organizacyjnych 12 623 35 58  664 410 591 setner@piast.krakow.pl
9 Główny specjalista ds. gospodarki nieruchomościami 12 623 35 63 chrapek@piast.krakow.pl
10 Dział Remontów Budowlanych i Konserwacji – inspektorzy nadzoru 12 623 35 60
 664 456 964
664 410 582
krawczyk@piast.krakow.pl
nowak@piast.krakow.pl
12 Rada Nadzorcza 12 623 35 99
13 Sekcja ds. Członkowsko-Mieszkaniowych 12 623 35 57 mnich@piast.krakow.pl
15 Dział Księgowości – stanowisko ds. rozliczania opłat za lokale mieszkalne i użytkowe 12 623 35 75 cerazy@piast.krakow.pl
16 Dział Księgowości – zastępca Głównego Księgowego

Specjalista d/s księgowych

12 623 35 76  

sobaszek@piast.krakow.pl
czarniak@piast.krakow.pl

17 Główny Księgowy 12 623 35 77 malinowska@piast.krakow.pl
18 Dział Instalacji – inspektor ds. instalacji sanitarnych i elektrycznych 12 623 35 68
664 456 962
jamroz@piast.krakow.pl
19 Dział Instalacji – inspektor ds. instalacji sanitarnych 12 623 35 69 664 410 584 dziegiel@piast.krakow.pl
20 Dział Księgowości 12 623 35 70 sulek@piast.krakow.pl

fidzinska@piast.krakow.pl

22 Prezes Zarządu 12 623 35 50 milon@piast.krakow.pl
23 Sekretariat 12 623 35 50 biuro@piast.krakow.pl   sekretariat@piast.krakow.pl
Fax 12 623 35 55
24 Wiceprezes Zarządu  12 623 35 50 ziendalski@piast.krakow.pl
25 Dział Remontów Budowlanych
i   Konserwacji – Kierownik
12 623 35 62 664 410 583 wegiel@piast.krakow.pl
26 Stanowisko ds. sprawozdawczości 12 623 35 66 czyrnek@piast.krakow.pl
27 Inspektorzy Nadzoru 12 623 35 67
664 410 580
jedrysiak@piast.krakow.pl
 Pozostałe numery   telefonów komórkowych:
Tomasz Rusiński 664 410 576
Marcin Zapała 664 410 578
Marek Krawczyk 664 410 581
Henryk Król 664 410 586
Jacek Fidziński 664 410 587
Włodzimierz Opalski 664 410 589