Plan strategiczny

PLAN STRATEGICZNY  ZSBM „PIAST” NA LATA 2016-2020

MISJA 

ZAPEWNIENIE CZŁONKOM  SPÓŁDZIELNI BEZPIECZEŃSTWA I KOMFORTU ŻYCIA  W  NIERUCHOMOŚCIACH  ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZSBM „PIAST”

CEL
Dalsze doskonalenie pracy służb Spółdzielni zmierzające do zaspokojenia uzasadnionych potrzeb członków Spółdzielni i budowania więzi społecznych w ramach zwiększenia aktywności Domowych Komitetów Mieszkańców w oparciu o obowiązujący Statut, przyjętą strukturę organizacyjną i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą regulaminy.
Utrzymanie bardzo dobrej i stabilnej sytuacji finansowej Spółdzielni.

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA
I.            Obniżenie kosztów eksploatacji budynków
– zakończenie procesu termomodernizacji
II.            Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców
– montaż instalacji centralnej ciepłej wody
– remont instalacji elektrycznej wymiana WLZ i RG
– remont pionów i poziomów gazowych i kanalizacyjnych
– remont kominów
– malowanie klatek schodowych
III.            Rozwój i modernizacja infrastruktury
– budowa parkingów na nieruchomościach stanowiących majątek Spółdzielni przy ul. Łokietka i Kościuszki
– remont ciągów komunikacyjnych (wymiana zużytych płyt chodnikowych i krawężników)
– rekultywacja terenów zielonych i rekreacyjnych