Przetarg – badanie sprawozdania finansowego za lata 2019-2020

Zarząd Zjednoczonej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Piast” w Krakowie w imieniu Rady Nadzorczej
zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego
za  lata 2019 – 2020
.

Oferty należy składać w terminie do dnia 12 listopada 2019
na adres ZSBM „Piast” ul. Kazimierza Wielkiego 67, 30-074 Kraków.

Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty można uzyskać:
– drogą mailową pod adresem: sekretariat@piast.krakow.pl
– drogą telefoniczną pod numerem telefonu 12-623-35-76

 

  Czytaj dalej