Spotkania w sprawie planu remontów na 2019 r.

Zarząd ZSBM “Piast”  serdecznie zaprasza członków DKM i mieszkańców na spotkanie w sprawie uzgadniania planu remontów na 2019 r.Spotkania odbywają się zgodnie z załączonym harmonogramem, w siedzibie Spółdzielni na sali konferencyjnej. W przypadku chęci zmiany terminu, prosimy o kontakt z Wiceprezesem Zarządu Przemysławem Miłoniem – milon@piast.krakow.pl lub Kierownikiem Działu Technicznego Aleksandrem Węglem – wegiel@piast.krakow.pl

  Czytaj dalej

Przetarg na usługi budowlane i kominiarskie 2019 r.

Przetarg nieograniczony
Na wybór firm (I etap kwalifikacji) na wykonywanie w 2019 roku:

 • prac budowlano-remontowych, remontów kominów, remontów dachów,  wymiany stolarki i ślusarki, robót izolacyjnych ścian piwnic, docieplenia stropodachów, napraw elewacji, remontów nawierzchni, remontów balkonów i tarasów, robót ślusarskich, robót malarskich, robót mykologicznych, robót ogólnobudowlanych, robót instalacyjno-sanitarnych, robót elektrycznych, projektów technicznych,
 • robót ogólnobudowlanych wykonywanych w trybie awaryjnym,
 • usług kominiarskich
  w budynkach pozostających w zasobach ZSBM „Piast” w Krakowie.

SIWZ dla robót ogólnobudowlanych (bezpłatna) będzie do odbioru w siedzibie Spółdzielni w Czytaj dalej

ul. Kazimierza Wielkiego 117

Lokal użytkowy (parter w pawilonie  handlowo-usługowym) o pow. 104,00 m2 z przeznaczeniem na działalność usługowo – biurową, handlową, szkołę, bank.

Szczegółowych informacji w sprawie najmu udzieli Stanowisko ds. Lokali Użytkowych ZSBM “PIAST” w godzinach pracy Spółdzielni, pokój nr 4, tel. 12 623 35 54, 664 456 967, mail:   jelen@piast.krakow.pl Czytaj dalej

Przetarg na wykonanie remontu pionów elektrycznych WLZ i RG w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 8 w Krakowie

Zjednoczona Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Piast” Kazimierza Wielkiego 67 w Krakowie ogłasza

Przetarg nieograniczony

na wykonanie remontu pionów elektrycznych WLZ i RG
w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 8  w Krakowie.

                                        

Materiały przetargowe będą do odbioru w dniach 06÷21.09.2018r. w siedzibie ZSBM „Piast”, pok.26.

Koszt materiałów przetargowych wynosi 50,00zł netto+23%VAT= 61,50zł brutto.

Wpłatę należy dokonać na konto ZSBM „Piast” nr: 11 1240 4722 1111 0000 4854 8465 przed pobraniem materiałów przetargowych.

Termin składania ofert do godz. 1400 w dniu 28.09.2018 roku, na Czytaj dalej

Przetarg na cwuż. Bytomska 11-13

Przetarg nieograniczony
Na realizację instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej dla wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Bytomskiej 11-13 w Krakowie.

Materiały przetargowe będą do odbioru w dniach 1÷31.08.2018r. w godz. 10-14 w siedzibie Spółdzielni pok.26.
Koszt materiałów przetargowych wynosi 50,00zł netto+23%VAT= 61,50zł brutto
Wpłatę należy dokonać na konto ZSBM „Piast” nr: 11 1240 4722 1111 0000 4854 8465 przed pobraniem materiałów przetargowych.

Termin składania ofert do godz. 14 w dniu 14.09.2018 roku, na dziennik podawczy w sekretariacie Spółdzielni pok. nr 23. Czytaj dalej

Konkurs na stanowiska Prezesa i V-ce Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza Zjednoczonej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „PIAST” w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko: Prezesa Zarządu  i  V-ce Prezesa

 

KWALIFIKACJE NA STANOWISKO PREZESA i V-CE PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI:  

 1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne, techniczne , prawnicze .
 2. Co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym i doświadczenie w zarządzaniu większymi zespołami osób.
 3. Znajomość zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej.
 4. Posiadanie uprawnień budowlanych będzie dodatkowym atutem.
 5. Preferowany wiek do 55 lat.

Oferty winny zawierać:

 1. Curriculum vitae.
 2. Kserokopie dokumentów stwierdzających spełnienie wymagań kwalifikacyjnych.
 3. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak
Czytaj dalej