Przetarg nieograniczony na realizację w 2019 r. miejsc postojowych oraz przyłącza energetycznego

Zjednoczona Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa „Piast”
Kazimierza Wielkiego 67, 30-074 Kraków
ogłasza

Przetarg nieograniczony

Na realizację w 2019 roku miejsc postojowych oraz budowę przyłącza elektrycznego
na działce
przy ul. Przeskok w Krakowie.

Materiały przetargowe będą do odbioru w dniach 13÷31.12.2018 r.
w godz. 10-14 w siedzibie Spółdzielni pok.26.
Koszt materiałów przetargowych 50,00zł netto+23%VAT= 61,50zł brutto
Wpłatę należy dokonać na konto ZSBM „Piast” nr: 11 1240 4722 1111 0000 4854 8465 przed pobraniem materiałów przetargowych.

Termin składania ofert do godz. 14 w Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na realizację w 2019 roku docieplenia budynku mieszkalnego Łokietka 13

Zjednoczona Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa „Piast” ul. Kazimierza Wielkiego 67,  30-074 Kraków

ogłasza

 

                                                Przetarg nieograniczony

Na realizację w 2019 roku docieplenia budynku mieszkalnego przy ul. Łokietka 13 w Krakowie.

Materiały przetargowe będą do odbioru w dniach 07÷21 grudnia 2018 roku

w godz. 10÷14 w siedzibie Spółdzielni pok.26.

Koszt materiałów przetargowych 50zł netto+23%VAT=61,50zł brutto.

Wpłatę należy dokonać na konto ZSBM „Piast” nr 11 1240 4722 1111 0000 4854 8465, przed pobraniem materiałów przetargowych.

Termin składania ofert do godz. 14 w Czytaj dalej

Oferta pracy na stanowisko Księgowa/y

Zarząd Zjednoczonej Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „PIAST”
w Krakowie, ul. Kazimierza Wielkiego 67
ogłasza rekrutację na stanowisko: Księgowa/-y
Miejsce pracy: Kraków

Do obowiązków księgowej/-go będzie między innymi należeć:

  • dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych
  • bieżące prowadzenie i analiza kont księgowych
  • prowadzenie ewidencji i analiza kont funduszy spółdzielni
  • miesięczne naliczenia w koszty odpisów na ZFŚS, fundusz remontowy, itp.
  • prowadzenie analityki i ewidencji środków trwałych
  • przygotowywanie deklaracji podatkowych VAT i rozliczanie podatków
  • sporządzanie sprawozdań GUS
  • analiza sald lokali mieszkalnych i użytkowych i nadzór nad windykacją
Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na wykonanie malowania 7-ciu klatek schodowych w budynku przy ul.Łokietka 19 w Krakowie.

Zjednoczona Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Piast” Kazimierza Wielkiego 67 w Krakowie

ogłasza

Przetarg nieograniczony na wykonanie malowania 7-ciu klatek schodowych w budynku przy ul.Łokietka 19 w Krakowie.

Materiały przetargowe będą do odbioru w dniach 03÷14.12.2018r. w siedzibie Spółdzielni, pok.26.

Termin składania ofert do godz. 1400 w dniu 18.12.2018 roku, na dziennik podawczy w sekretariacie Spółdzielni pok. nr 23.

Dodatkowe informacje tel.: (12) 623-35-62.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Kraków, dn.29.11.2018r Czytaj dalej

Realizacja uchwały nr 25/WZ/2018 z dnia 09 czerwca 2018 roku

Realizując postanowienia uchwały Walnego Zgromadzenia nr 25/WZ/2018 z dnia
9 czerwca 2018 roku, która zobowiązuje Zarząd Spółdzielni do wprowadzenia opłat
za wysyłanie pism, zawiadomień itp. dla osób które zgłosiły aby wszelką korespondencję wysyłać na adresy korespondencyjne, informujemy że od dnia
1 stycznia 2019 roku zostaje wprowadzona nowa pozycja do comiesięcznych naliczeń – opłata za korespondencję.
Wysokość ww. opłaty za wysyłanie wszelkiej korespondencji dla osób, które mają zgłoszony adres korespondencyjny, ustala się w wysokości równoważnej cenie wysłania listu nierejestrowanego (zwykłego) Czytaj dalej