Przetarg na zieleń

Zjednoczona Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Piast”
Kazimierza Wielkiego 67
30-074 Kraków

o g ł a s z a

przetarg nieograniczony na wykonanie całorocznych zabiegów pielęgnacyjnych terenów zieleni, znajdujących się w zasobach ZSBM „Piast”
Materiały przetargowe (SIWZ) można pobrać w siedzibie Spółdzielni, w pokoju nr 6 lub otrzymać mailem, składając wniosek na adres mail: gruszczynska@piast.krakow.pl

Sposób składania ofert:

mailem na adres: milon@piast.krakow.pl lub
w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni, pokój nr 23

Termin składania ofert upływa w dniu: 12.03.2019 r. o godz. 14 Czytaj dalej

Przetarg na dostawę środków czystości

Zjednoczona Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Piast”
Kazimierza Wielkiego 67,
30-074 Kraków

 o g ł a s z a

przetarg nieograniczony na dostawy środków czystości i materiałów do sprzątania nieruchomości w zasobach Spółdzielni z dostawami do 110 posesji.

Materiały przetargowe (SIWZ) można pobrać w siedzibie Spółdzielni, w pokoju nr 6 lub otrzymać mailem składając wniosek na adres mail: gruszczynska@piast.kraków.pl

Sposób składania ofert:

  • mailem na adres: milon@piast.kraków.pl lub
  • w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni, pokój nr 23Termin składania ofert upływa w dniu: 25.02.2019 r.
Czytaj dalej

Przetarg na malowanie klatek schodowych budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 91 a -97

Zjednoczona Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Piast”
Kazimierza Wielkiego 67 w Krakowie
ogłasza

Przetarg nieograniczony na wykonanie malowania 4 klatek schodowych
w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 91a-97 w Krakowie.
                            

 Materiały przetargowe będą do odbioru w dniach 18÷31.01.2019 r. w siedzibie Spółdzielni, pok. 26.

Termin składania ofert do godz. 1400 w dniu 11.02.2019 roku, na dziennik podawczy w sekretariacie Spółdzielni pok. nr 23.

Dodatkowe informacje tel.: 12-623-35-62.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 Kraków, dn.16.01.2019r. Czytaj dalej

Oferta pracy na stanowisko Administratora

ZSBM „Piast” z siedzibą w Krakowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 67 zatrudni pracownika na stanowisku ADMINISTRATORA w Dziale Obsługi Mieszkańca.

W
ymagania, wykształcenie, doświadczenie zawodowe:

  1. Odpowiedzialność, sumienność, operatywność, komunikatywność.

  2. Świadomość kosztowa i znajomość przepisów prawnych regulujących administrowanie nieruchomościami (ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawa o własności lokali, ustawa o gospodarce nieruchomościami).

  3. Preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne lub średnie zawodowe (technikum lub liceum ekonomiczne), obsługa komputera – word, excel. Mile widziane uprawnienia zarządcy nieruchomości (licencja).

  4. Minimum 2-letni staż pracy na stanowisku o podobnym

Czytaj dalej