Plan zagospodarowania “Kazimierza Wielkiego”

Plan zagospodarowania “Kazimierza Wielkiego”
– dotyczy ulic: Bytomska, Kazimierza Wielkiego (numery nieparzyste), Przeskok, Racławicka, Siemieńskiego, Zakątek. 

Plan

Do 29 stycznia 2021 jest wyłożony projekt planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kazimierza Wielkiego: można składać uwagi do MPZP (Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego)  “Kazimierza Wielkiego”,
z procedurą polecamy zapoznać się: na stronie
👉 https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=102093MPZP to najważniejszy dokument planistyczny na podstawie, którego Wydział Architektury UMK wydaje Pozwolenia na Budowę

➡️ Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny

➡️ Uwagi do Czytaj dalej

Odczyty wskazań wodomierzy

Przypominamy o konieczności przekazania odczytów wodomierzy niewyposażonych w nakładki radiowe do zdalnego przekazywania odczytów najpóźniej do 7-go stycznia 2021roku:

  • przez gospodarza budynku,
  • mailowo na adres: nowicka@piast.krakow.pl
  • listownie
  • do skrzynki na listy znajdującej się przy wejściu do Spółdzielni.

Przy podawaniu odczytów prosimy o korzystanie z druku: karta odczytu wodomierzy Czytaj dalej