Przetarg na malowanie klatek schodowych budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 91 a -97

Zjednoczona Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Piast”
Kazimierza Wielkiego 67 w Krakowie
ogłasza

Przetarg nieograniczony na wykonanie malowania 4 klatek schodowych
w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 91a-97 w Krakowie.
                            

 Materiały przetargowe będą do odbioru w dniach 18÷31.01.2019 r. w siedzibie Spółdzielni, pok. 26.

Termin składania ofert do godz. 1400 w dniu 11.02.2019 roku, na dziennik podawczy w sekretariacie Spółdzielni pok. nr 23.

Dodatkowe informacje tel.: 12-623-35-62.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 Kraków, dn.16.01.2019r. Czytaj dalej

Oferta pracy na stanowisko Administratora

ZSBM „Piast” z siedzibą w Krakowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 67 zatrudni pracownika na stanowisku ADMINISTRATORA w Dziale Obsługi Mieszkańca.

W
ymagania, wykształcenie, doświadczenie zawodowe:

 1. Odpowiedzialność, sumienność, operatywność, komunikatywność.

 2. Świadomość kosztowa i znajomość przepisów prawnych regulujących administrowanie nieruchomościami (ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawa o własności lokali, ustawa o gospodarce nieruchomościami).

 3. Preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne lub średnie zawodowe (technikum lub liceum ekonomiczne), obsługa komputera – word, excel. Mile widziane uprawnienia zarządcy nieruchomości (licencja).

 4. Minimum 2-letni staż pracy na stanowisku o podobnym

Czytaj dalej

Przetarg na wykonanie ciepłej wody Łobzowska 24 A

Zjednoczona Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa „Piast”
Kazimierza Wielkiego 67, 30-074 Kraków

ogłasza

Przetarg nieograniczony

Na realizację instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej dla wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Łobzowskiej 24A w Krakowie.

Materiały przetargowe będą do odbioru w dniach 07÷30.01.2019r.

w godz. 10-14 w siedzibie Spółdzielni pok. 26.

Koszt materiałów przetargowych wynosi 50,00zł netto+23%VAT= 61,50 zł brutto

Wpłatę należy dokonać na konto ZSBM „Piast” nr: 11 1240 4722 1111 0000 4854 8465 przed pobraniem materiałów przetargowych.

Termin składania ofert do godz. 14 Czytaj dalej

Przetarg na realizację ciepłej wody użytkowej – ul. Łobzowska 24A

Zjednoczona Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa „Piast”
Kazimierza Wielkiego 67, 30-074 Kraków

ogłasza

Przetarg nieograniczony

Na realizację instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej dla wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Łobzowskiej 24A
w Krakowie.

Materiały przetargowe będą do odbioru w dniach 07÷30.01.2019 r.w godz. 10-14
w siedzibie Spółdzielni pok.26.

Koszt materiałów przetargowych wynosi 50,00 zł netto + 23%VAT= 61,50 zł brutto

Wpłatę należy dokonać na konto ZSBM „Piast” nr: 11 1240 4722 1111 0000 4854 8465 przed pobraniem materiałów przetargowych.

Termin składania ofert do Czytaj dalej

Przetarg na remont balkonów ul. Łobzowska 50

Zjednoczona Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa „Piast”
Kazimierza Wielkiego 67, 30-074 Kraków
ogłasza
 Przetarg nieograniczony

 

Na realizację w 2019 roku remontu balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Łobzowskiej 50
w Krakowie.
Materiały przetargowe będą do odbioru w dniach 07÷25 stycznia 2019 roku w godz. 10 ÷ 14 w siedzibie Spółdzielni pok. 26.
Termin składania ofert do godz. 14 w dniu 31.01.2019 roku, na dziennik podawczy w sekretariacie Spółdzielni pok. nr 23.
Informacja tel.: 12-623-35-62.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na realizację w 2019 r. miejsc postojowych oraz przyłącza energetycznego

Zjednoczona Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa „Piast”
Kazimierza Wielkiego 67, 30-074 Kraków
ogłasza

Przetarg nieograniczony

Na realizację w 2019 roku miejsc postojowych oraz budowę przyłącza elektrycznego
na działce
przy ul. Przeskok w Krakowie.

Materiały przetargowe będą do odbioru w dniach 13÷31.12.2018 r.
w godz. 10-14 w siedzibie Spółdzielni pok.26.
Koszt materiałów przetargowych 50,00zł netto+23%VAT= 61,50zł brutto
Wpłatę należy dokonać na konto ZSBM „Piast” nr: 11 1240 4722 1111 0000 4854 8465 przed pobraniem materiałów przetargowych.

Termin składania ofert do godz. 14 w Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na realizację w 2019 roku docieplenia budynku mieszkalnego Łokietka 13

Zjednoczona Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa „Piast” ul. Kazimierza Wielkiego 67,  30-074 Kraków

ogłasza

 

                                                Przetarg nieograniczony

Na realizację w 2019 roku docieplenia budynku mieszkalnego przy ul. Łokietka 13 w Krakowie.

Materiały przetargowe będą do odbioru w dniach 07÷21 grudnia 2018 roku

w godz. 10÷14 w siedzibie Spółdzielni pok.26.

Koszt materiałów przetargowych 50zł netto+23%VAT=61,50zł brutto.

Wpłatę należy dokonać na konto ZSBM „Piast” nr 11 1240 4722 1111 0000 4854 8465, przed pobraniem materiałów przetargowych.

Termin składania ofert do godz. 14 w Czytaj dalej

Oferta pracy na stanowisko Księgowa/y

Zarząd Zjednoczonej Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „PIAST”
w Krakowie, ul. Kazimierza Wielkiego 67
ogłasza rekrutację na stanowisko: Księgowa/-y
Miejsce pracy: Kraków

Do obowiązków księgowej/-go będzie między innymi należeć:

 • dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych
 • bieżące prowadzenie i analiza kont księgowych
 • prowadzenie ewidencji i analiza kont funduszy spółdzielni
 • miesięczne naliczenia w koszty odpisów na ZFŚS, fundusz remontowy, itp.
 • prowadzenie analityki i ewidencji środków trwałych
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych VAT i rozliczanie podatków
 • sporządzanie sprawozdań GUS
 • analiza sald lokali mieszkalnych i użytkowych i nadzór nad windykacją
Czytaj dalej