Przetarg – badanie sprawozdania finansowego za lata 2019-2020

Zarząd Zjednoczonej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Piast” w Krakowie w imieniu Rady Nadzorczej
zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego
za  lata 2019 – 2020
.

Oferty należy składać w terminie do dnia 12 listopada 2019
na adres ZSBM „Piast” ul. Kazimierza Wielkiego 67, 30-074 Kraków.

Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty można uzyskać:
– drogą mailową pod adresem: sekretariat@piast.krakow.pl
– drogą telefoniczną pod numerem telefonu 12-623-35-76

  Czytaj dalej

Przetarg – Remont pionów elektrycznych WLZ i RG Dunin Wąsowicza 3 i Obopólna 3

Zjednoczona Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Piast”
Kazimierza Wielkiego 67 w Krakowie
ogłasza

Przetarg nieograniczony
na wykonanie remontu pionów elektrycznych WLZ i RG w budynkach
przy ul.: Dunin-Wąsowicza 3 i Obopólnej 3 w Krakowie.                                     

Materiały przetargowe będą do odbioru w dniach 12÷30.09.2019r. w siedzibie ZSBM „Piast”, pok.26.

Termin składania ofert do godz. 1400 w dniu 30.10.2019 roku,
na dziennik podawczy w sekretariacie Spółdzielni pok. nr 23.

Dodatkowe informacje tel.: (12) 623-35-62.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Kraków, dn.11.09.2019r. Czytaj dalej