Odczyty wskazań wodomierzy

Przypominamy o konieczności przekazania odczytów wodomierzy niewyposażonych w nakładki radiowe do zdalnego przekazywania odczytów najpóźniej do 7-go stycznia 2021roku:

  • przez gospodarza budynku,
  • mailowo na adres: nowicka@piast.krakow.pl
  • listownie
  • do skrzynki na listy znajdującej się przy wejściu do Spółdzielni.

Przy podawaniu odczytów prosimy o korzystanie z druku: karta odczytu wodomierzy Czytaj dalej

Plan zagospodarowania “MAZOWIECKA”

Do 31 sierpnia można składać wnioski do MPZP (Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)  “Mazowiecka”, z procedurą polecamy zapoznać się: na stronie 👉 https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=125653 

➡️ Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny

➡️ Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r.

– własnoręcznie podpisane, z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

➡️Wnioski można wnosić:
– na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa poprzez wrzucenie wniosku do Czytaj dalej