12.11.2018r. – dzień wolny od pracy

Zarząd ZSBM “Piast” uprzejmie informuje, że dzień 12 listopada 2018r. (poniedziałek) będzie w Spółdzielni dniem wolnym od pracy.
Ewentualne sytuacje awaryjne należy zgłaszać pod numery telefonów służb miejskich oraz firm świadczących usługi w zakresie usuwania awarii po godzinach pracy Spółdzielni.
Wykaz firm i telefonów został przekazany do wszystkich mieszkań i wywieszony w gablotach.
Czytaj dalej

Spotkania przedstawicieli Rady Nadzorczej z mieszkańcami

W ślad za Uchwałą Rady Nadzorczej nr 25/2018/II z dnia 24.10.2018 informujemy, że Rada Nadzorcza Spółdzielni Piast postanawia w każdą pierwszą środę miesiąca, w godzinach od 17:00 do 18:00, organizować dyżury członków Rady Nadzorczej, z przeznaczeniem na spotkania z członkami Spółdzielni.
1. Dyżury będą pełnione w siedzibie Spółdzielni, w pokoju nr 12.
2. Dyżury będą pełnione kolejno przez wszystkich członków Rady Nadzorczej wg ustalonego
harmonogramu.
Czytaj dalej

Konkurs na stanowiska Prezesa i V-ce Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza Zjednoczonej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „PIAST” w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko: Prezesa Zarządu  i  V-ce Prezesa

 

KWALIFIKACJE NA STANOWISKO PREZESA i V-CE PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI:  

  1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne, techniczne , prawnicze .
  2. Co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym i doświadczenie w zarządzaniu większymi zespołami osób.
  3. Znajomość zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej.
  4. Posiadanie uprawnień budowlanych będzie dodatkowym atutem.
  5. Preferowany wiek do 55 lat.

Oferty winny zawierać:

  1. Curriculum vitae.
  2. Kserokopie dokumentów stwierdzających spełnienie wymagań kwalifikacyjnych.
  3. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak
Czytaj dalej

Przetarg na realizację instalacji cwuż. Zakątek 13

Przetarg nieograniczony
na realizację instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej dla
wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Zakątek 13 w Krakowie

Materiały przetargowe będą do odbioru w dniach 6-25.07.2018r. w godz. 10-14 w siedzibie Spółdzielni pok.26.
Koszt materiałów przetargowych wynosi 50,00zł netto+23%VAT= 61,50zł brutto
Wpłatę należy dokonać na konto ZSBM „Piast” nr: 11 1240 4722 1111 0000 4854 8465 przed pobraniem materiałów przetargowych.

Termin składania ofert do godz. 14 w dniu 31.07.2018 roku, na dziennik podawczy w sekretariacie Spółdzielni pok. nr 23. Czytaj dalej