Walne Zgromadzenie 09.06.2018 r.

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 czerwca 2018r.

Projekty uchwał:
Uchwała nr 1/WZ/2018
Uchwała nr 2/WZ/2018
Uchwała nr 3/WZ/2018
Uchwała nr 4/WZ/2018
Uchwała nr 5/WZ/2018
Uchwała nr 6/WZ/2018
Uchwała nr 7/WZ/2018
Uchwała nr 8/WZ/2018
Uchwała nr 9/WZ/2018
Uchwała nr 10/WZ/2018
Uchwała nr 11/WZ/2018
Uchwała nr 12/WZ/2018
Uchwała nr 13/WZ/2018

Projekty uchwał zgłoszone przez Członków Spółdzielni:
Uchwała nr 14/WZ/2018
Uchwała nr 15/WZ/2018
Uchwała nr 16/WZ/2018
Poprawka nr 1 do uchwały nr 16/WZ/2018
Uchwała nr 17/WZ/2018
Uchwała nr 18/WZ/2018
Uchwała nr
Czytaj dalej

Spotkanie z Domowymi Komitetami Mieszkańców

Szanowni Państwo

Zarząd ZSBM „Piast” serdecznie zaprasza na spotkanie Członków Domowych Komitetów i Mieszkańców z Zarządem Spółdzielni, które odbędzie się 18 kwietnia 2018 r. o godz. 17.00 w budynku Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie przy al. Kijowskiej 14.

Porządek obrad przewiduje:
1. Omówienie projektów uchwał przygotowanych przez Zarząd Spółdzielni na Walne Zgromadzenie w dniu
9 czerwca 2018 r.
  – ref. R.Skrobiszewski
2. Przedstawienie wyników finansowych Spółdzielni za 2017 r. – ref. R. Skrobiszewski
3. Informacja o
Czytaj dalej

Przetarg na wymianę wodomierzy

Przetarg nieograniczony
Na realizację w 2018 roku wymiany wodomierzy wody zimnej i ciepłej
w 11 budynkach ZSBM “Piast” w Krakowie.

Materiały przetargowe będą do odbioru w dniach 12-25.04.2018r. w godz. 10-14 w siedzibie Spółdzielni pok.26.
Koszt materiałów przetargowych wynosi 50,00zł netto+23%VAT= 61,50zł brutto
Wpłatę należy dokonać na konto ZSBM „Piast” nr: 11 1240 4722 1111 0000 4854 8465 przed pobraniem materiałów przetargowych.
Termin składania ofert do godz. 14 w dniu 07.05.2018 roku, na dziennik podawczy w sekretariacie Spółdzielni pok. nr Czytaj dalej

ZSBM „Piast” informuje, że wpłynęła do Spółdzielni decyzja o ustaleniu warunków zabudowy w lokalu sąsiadującym z Państwa nieruchomością przy ul. Dolnych Młynów 10.

Zainteresowanych mieszkańców prosimy o zapoznanie się z załączonym materiałem tutaj.

  Czytaj dalej

Przetarg na remont elewacji południowej budynku użytkowego przy ul. Kazimierza Wielkiego 117 w Krakowie.

Przetarg nieograniczony na realizację w 2018 roku remontu elewacji południowej budynku użytkowego
przy ul. Kazimierza Wielkiego 117 w Krakowie.

Materiały przetargowe będą do odbioru w dniach 09-24 kwietnia 2018 roku w siedzibie Spółdzielni, pok. 26.
Koszt materiałów przetargowych 50,00zł+23%VAT=61,50zł brutto.
Wpłatę należy dokonać na konto ZSBM „Piast”  nr 11 1240 4722 1111 0000 4854 8465, przed pobraniem materiałów przetargowych.
Termin składania ofert do godz. 14:00 w dniu 30.04.2018 roku, na dziennik podawczy w sekretariacie Spółdzielni.
Informacja tel.: (12) 623-35-62. Czytaj dalej

ZSBM „Piast” informuje, że wpłynęła do Spółdzielni decyzja zatwierdzająca projekt oraz udzielająca pozwolenia na budowę na sąsiedniej nieruchomości.
Zainteresowanych Mieszkańców prosimy zapoznać się z załączonym materiałem tutaj oraz tutaj.

  Czytaj dalej